Lerums gymnasium

Kommunal ·

Alingsåsvägen 9, Lerum

Lerums gymnasium är ett gymnasium i Lerum som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Lerums gymnasium var mellan 0 och 208 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 208 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Naturvetenskap och samhälle

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

185.5

Medier, information och kommunikation

 

185.5

Samhällsvetenskap

 

185.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

208

Juridik

 

208

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

0

Informations- och medieteknik

 

0

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

0

Musik

 

0

Teater

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

152.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

0

Pedagogiskt och socialt arbete

 

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

160

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

182.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

122.5

Mark och anläggning

 

122.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

102.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

187.5

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

157.5

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

142.5

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Yrkesintroduktion

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 367 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

1350 elever

Könsfördelning

39 % tjejer

61 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

35 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

34 %

Tre år efter

Studerar

53 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

51 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Lerums Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1350 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Lerums Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet