Lindeskolan

Kommunal ·

Nyborgsgatan, Lindesberg

Lindeskolan är ett gymnasium i Lindesberg som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Lindeskolan var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

187.5

Naturvetenskap och samhälle

 

187.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

150

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

157.5

Juridik

 

157.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

172.5

Teknikvetenskap

 

172.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

155

Musik

 

147.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

170

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

112.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

100

Personbil

 

100

Transport

 

100

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

107.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

87.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

175

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

142.5

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

162.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 145 svar, 59 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

768 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

41 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

29 %

Tre år efter

Studerar

28 %

Jobbar

55 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

32 %

Jobbar

60 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Lindesbergs Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

768 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Lindesbergs Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet