Lindholmens Tekniska Gymnasium

Kommunal ·

Diagonalen 6, Göteborg

Lindholmens Tekniska Gymnasium är ett gymnasium i Göteborg, Norra Älvstranden som har programmen Teknik, El och energi, VVS och fastighet, Introduktion, Industri samt Sjöfart. Antagningspoängen 2023 för Lindholmens Tekniska Gymnasium var mellan 57,5 och 200,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200,5 meritpoäng för Teknik, inriktning produktionsteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

200.5

Produktionsteknik

 

200.5

Samhällsbyggande och miljö

 

200.5

Teknikvetenskap

 

200.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

193

Dator- och kommunikationsteknik

 

193

Elteknik

 

193

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Fastighet

 

127.5

Kyl- och värmepumpsteknik

 

127.5

Ventilation

 

127.5

VVS

 

127.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

168

Svetsteknik

 

168

Sjöfartsutbildningen

Antagningsgräns

Allmän

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

RIKS

VIS

175.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

160

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

57.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 226 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,5

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

977 elever

Könsfördelning

10 % tjejer

90 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

39 %

Jobbar

30 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

31 %

Tre år efter

Studerar

64 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

36 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

Göteborgs Kommun är skolägare

13 gymnasieskolor

10507 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Göteborgs Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet