LM Engströms Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Vallgatan 11, Göteborg

LM Engströms Gymnasium är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Estet. Antagningspoängen 2023 för LM Engströms Gymnasium var mellan 273 och 310,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 310,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

310.5

Naturvetenskap och samhälle

 

310.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

278

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

273

Juridik

 

273

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

512.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 140 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

8,1

Trygghet

8,8

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

583 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

14 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

81 %

Jobbar

11 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

73 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

2 %

Plats

Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse är skolägare

1 gymnasieskola

583 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.