Luleå Gymnasieskola

Kommunal ·

Repslagargatan 4, Luleå

Högskolestudier

Var eleverna på Luleå Gymnasieskola studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Luleå Gymnasieskola de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   22 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   9 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   4 %

  • Läkarprogrammet

   4 %

  • Grundlärarprogrammet

   3 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   3 %

  • Socionomprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  157.5

  Idrott

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  257.5

  Matematik

   

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  SPETS

  275

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  195

  Idrott

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  200

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  207.5

  Idrottsutbildning

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  237.5

  Teknik

  Antagningsgräns

  Design och produktutveckling

   

  235

  Informations- och medieteknik

   

  235

  Produktionsteknik

   

  235

  Samhällsbyggande och miljö

   

  235

  Estet

  Antagningsgräns

  Bild och formgivning

   

  142.5

  Dans

   

  255

  Musik

   

  152.5

  Teater

   

  207.5

  El och energi

  Antagningsgräns

  Elteknik

   

  215

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Fritid och hälsa

   

  87.5

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  87.5

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  182.5

  Hantverk

  Antagningsgräns

  Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

   

  232.5

  Humanistiska

  Antagningsgräns

  Kultur

   

  120

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Husbyggnad

   

  187.5

  Plåtslageri

   

  187.5

  Vård och omsorg

  Antagningsgräns

  Vård och omsorg

   

  135

  Restaurang och livsmedel

  Antagningsgräns

  Bageri och konditori

   

  97.5

  Kök och servering

   

  97.5

  VVS och fastighet

  Antagningsgräns

  VVS

   

  190

  Hotell och turism

  Antagningsgräns

  Hotell och turism

   

  157.5

  Industri

  Antagningsgräns

  Svetsteknik

   

  175

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  180

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  180

  Humanistiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Industritekniska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Programinriktat val, försäljning och service

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLINGSL.

  Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLING

  LÄRLINGSL.

  IMV

  150

  Programinriktat val, hotell och turism

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLINGSL.

  Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLING

  LÄRLINGSL.

  IMV

  165

  Restaurang- och livsmedelsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  105

  Om

  Luleå Gymnasieskola är ett gymnasium i Luleå som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, hantverk, humanistiska, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, hotell och turism, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Luleå Gymnasieskola var mellan 0 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för natur, inriktning matematik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  73/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  87%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  88%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 554 svar, 81 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,1

  Elevnöjdhet

  6,9

  Antal elever på skolan

  2298 elever

  Könsfördelning

  55 % tjejer

  45 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  41 %

  Jobbar

  35 %

  Annat

  24 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  52 %

  Jobbar

  35 %

  Annat

  13 %

  Plats

  Skolägare

  Luleå Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Luleå Gymnasieskola drivs av Luleå kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.