Lundellska Skolan

Kommunal ·

Lägerhyddsvägen 36, Uppsala

Lundellska Skolan är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi samt Vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Lundellska Skolan var mellan 0 och 297 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 297 meritpoäng för Natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

297

Allmän, Musik

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

245

Allmän

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

AST

VIS

160

Beteendevetenskap, Musik

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

0

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

255

Ekonomi, Musik

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

82.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 266 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,2

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

1209 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

41 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

62 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Uppsala Kommun är skolägare

9 gymnasieskolor

6539 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Uppsala Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet