Malmö Borgarskola

Kommunal ·

Regementsgatan 36, Malmö

Malmö Borgarskola är ett gymnasium i Malmö som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Försäljning och service, International Baccalaureate samt Hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Malmö Borgarskola var mellan 0 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för Samhälle, inriktning samhällsvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

262.5

Naturvetenskap och samhälle

 

255

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

275

Samhällsvetenskap, Internationell profil

 

240

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

262.5

Juridik

 

252.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

202.5

International Baccalaureate

Antagningsgräns

Allmän, Pre career related programme, business administration in hospitality management

 

120

Pre diploma programme

 

120

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

137.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 347 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,7

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

1350 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

67 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Tre år efter

Studerar

76 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

53 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Malmö Kommun är skolägare

10 gymnasieskolor

6326 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Malmö Kommun som är en kommunal skolägare.