Marks Gymnasieskola

Kommunal ·

Varbergsvägen 6, Skene

Marks Gymnasieskola är ett gymnasium i Skene som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, VVS och fastighet, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Marks Gymnasieskola var mellan 90 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för Vård och omsorg. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

232.5

Naturvetenskap och samhälle

 

232.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

182.5

Samhällsvetenskap

 

182.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

207.5

Juridik

 

207.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

190

Informations- och medieteknik

 

190

Produktionsteknik

 

190

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

182.5

Musik

 

187.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

182.5

Elteknik

 

182.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

142.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

182.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

190

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165

Mark och anläggning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

140

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

90

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

242.5

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

102.5

Svetsteknik

 

102.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

100

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

122.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 215 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

949 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Plats

Marks Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

949 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Marks Kommun som är en kommunal skolägare.