Midgårdsskolan

Kommunal ·

Paradvägen 36, Umeå

Midgårdsskolan är ett gymnasium i Umeå som har programmen Natur, Samhälle, Estet, Teknik, Humanistiska och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Midgårdsskolan var mellan 0 och 250 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 250 meritpoäng för Estet, inriktning bild och formgivning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

147.5

Naturvetenskap och samhälle

 

147.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

157.5

Samhällsvetenskap

 

157.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

120

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

250

Dans

 

132.5

Estetik och media

 

122.5

Musik

 

155

Teater

 

157.5

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

120

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

130

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

778 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Plats

Umeå Kommun är skolägare

5 gymnasieskolor

3426 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Umeå Kommun som är en kommunal skolägare.