Midsommarkransens gymnasium

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Barn- och fritidsprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
180180

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
102,5
62,5
62,5
0
180

2019

2020

2021

2022

2023

Andra besökte även