Mimers Hus

Kommunal ·

Trollhättevägen 4, Kungälv

Mimers Hus är ett gymnasium i Kungälv som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Mimers Hus var mellan 0 och 210,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 210,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Naturvetenskap och samhälle

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

188

Medier, information och kommunikation

 

188

Samhällsvetenskap

 

188

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

210.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

182.5

Informations- och medieteknik

 

182.5

Samhällsbyggande och miljö

 

182.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

193

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

187.5

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

187.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

160.5

Personbil

 

160.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

177.5

Mark och anläggning

 

177.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

80

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

167.5

Svetsteknik

 

167.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

160

Fordons- och transportprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

ENSKILD

IMY

0

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

40.5

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Industritekniska programmet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Vård och omsorg

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

45

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 382 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,9

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

1591 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Plats

Kungälvs Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1591 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kungälvs Kommun som är en kommunal skolägare.