Mimers Hus

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Individuellt alternativ
IMA

Utformas för enskild elev.

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
0
0
0
0

2019

2020

2021

2022

Inriktning

Barn- och fritidsprogrammet, för enskild
ENSKILD
IMV

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.
Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Inriktning

Bygg- och anläggningsprogrammet, för enskild
ENSKILD
IMV

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.
Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Inriktning

Industritekniska programmet, för enskild
ENSKILD
IMV

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.
Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Inriktning

Samhällsvetenskapsprogrammet, för enskild
ENSKILD
IMV

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.
Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Inriktning

Vård och omsorg, för enskild
ENSKILD
IMV

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.
Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Inriktning

Språkintroduktion
IMS

Fokus på svenska språket.

Inriktning

Fordons- och transportprogrammet
IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

Antagningspoäng 2023
160

Inriktning

Fordons- och transportprogrammet, för enskild
ENSKILD
IMY

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.
Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

Inriktning

Försäljning och service
IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

Antagningspoäng 2023
40,5

Inriktning

Industritekniska programmet
IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

Antagningspoäng 2023
0

Inriktning

Vård och omsorg
IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

Antagningspoäng 2023
45

Andra besökte även