MTU Mediagymnasium

Fristående ·

Gesällgatan 7, Linköping

MTU Mediagymnasium är ett gymnasium i Linköping som har programmen Samhälle, Estet samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för MTU gymnasiet var mellan 95 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för Estet, inriktning estetik och media. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

140

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

150

Estetik och media

 

205

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

95

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

43 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 37 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,8

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

130 elever

Könsfördelning

28 % tjejer

72 % killar

Plats

Mediateknikerutbildningen, Mtu AB är skolägare

1 gymnasieskola

130 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Mediateknikerutbildningen, Mtu AB som är en fristående skolägare.