Nicolaiskolan

Kommunal ·

Studievägen 2, Helsingborg

Nicolaiskolan är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Samhälle, Ekonomi, Estet och Hantverk. Antagningspoängen 2023 för Nicolaiskolan var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för Hantverk inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist, frisör och hår- och makeupstylist. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, International social sience, engelsk profil

 

185

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

185

Juridik

 

185

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

175

Dans

 

120

Estetik och media

 

120

Musik

 

132.5

Teater

 

120

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Frisör och hår- och makeupstylist

 

187.5

Textil design

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 158 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,1

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

595 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

36 %

Tre år efter

Studerar

40 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Plats

Helsingborgs Kommun är skolägare

7 gymnasieskolor

3399 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Helsingborgs Kommun som är en kommunal skolägare.