Nils Fredriksson Gymnasium

Kommunal ·

Börringevägen 10, Svedala

Nils Fredriksson Gymnasium är ett gymnasium i Svedala som har programmen Natur, Samhälle, Teknik, Barn och fritid samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Nils Fredriksson Gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

0

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

0

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 49 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

212 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Plats

Svedala Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

212 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Svedala Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet