Nils Holgerssongymnasiet

Kommunal ·

Skurup 108, Skurup

Nils Holgerssongymnasiet är ett gymnasium i Skurup som har programmen Naturbruk, Fordon och transport samt Bygg och anläggning. Antagningspoängen 2023 för Nils Holgerssongymnasiet var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Naturbruk, inriktning djurvård. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

0

Lantbruk

 

0

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil, Profil motorsport

 

0

Transport

 

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

55/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 42 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

232 elever

Könsfördelning

28 % tjejer

72 % killar

Plats

Skurups Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

232 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Skurups Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet