Norra Reals gymnasium

Kommunal ·

Roslagsgatan 1, Stockholm

Norra Reals gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Vasastan som har programmen Natur, Samhälle och Humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Norra Reals gymnasium var mellan 270 och 327,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 327,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

327.5

Naturvetenskap, Forskning

 

317.5

Naturvetenskap, Matematik

 

320

Naturvetenskap, Miljö

 

312.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

305

Samhällsvetenskap, Miljö

 

280

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

270

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

88/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 416 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

8,7

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

1008 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Har även ett gym.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

68 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

85 %

Jobbar

10 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

71 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.