Nösnäsgymnasiet

Kommunal ·

Gymnasievägen 2, Stenungsund

Nösnäsgymnasiet är ett gymnasium i Stenungsund som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Hotell och turism, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Nösnäsgymnasiet var mellan 0 och 253 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 253 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

195

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

233

Samhällsvetenskap

 

233

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

253

Juridik

 

253

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

225

Informations- och medieteknik

 

225

Produktionsteknik

 

225

Teknikvetenskap

 

225

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

215.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

180

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

195.5

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

190

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

175

Lastbil och mobila maskiner

 

175

Personbil

 

175

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

180

Mark och anläggning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165.5

Måleri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

177.5

Plåtslageri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

187.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

200

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

155

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

197.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

183

Processteknik

 

167.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Programinriktat val

 

ENSKILD

Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

ENSKILD

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 387 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,4

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

1407 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

31 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Fem år efter

Studerar

44 %

Jobbar

51 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Plats

Stenungsunds Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1407 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stenungsunds Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet