Nova Gymnasium

Kommunal ·

Storgatan 25, Simrishamn

Nova Gymnasium är ett gymnasium i Simrishamn som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Barn och fritid, Försäljning och service, Vård och omsorg samt Restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Nova Gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

0

Medier, information och kommunikation

 

0

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

0

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 48 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,7

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

264 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Plats

Simrishamns Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

264 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Simrishamns Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet