NTI Gymnasiet Helsingborg

Fristående ·

Carl Krooksgatan 9, Helsingborg

NTI Gymnasiet Helsingborg är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Estet, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Helsingborg var mellan 0 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för Teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

200

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media, Estestik och media

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

155

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 81 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,8

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

7,9

Antal elever på skolan

345 elever

Könsfördelning

12 % tjejer

88 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

37 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

42 %

Tre år efter

Studerar

39 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Fem år efter

Studerar

29 %

Jobbar

55 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Plats

NTI Gymnasiet Ellips AB är skolägare

9 gymnasieskolor

2709 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Ellips AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet