NTI Gymnasiet Karlstad

Fristående ·

Orrholmsgatan 4, Karlstad

NTI Gymnasiet Karlstad är ett gymnasium i Karlstad som har programmen Estet, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Karlstad var mellan 92,5 och 155 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 155 meritpoäng för Estet, inriktning estetik och media. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

150

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

155

Musik

 

130

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

92.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

72 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 54 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

5,1

Trygghet

7,8

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

5,9

Antal elever på skolan

216 elever

Könsfördelning

11 % tjejer

89 % killar

Plats

NTI Gymnasiet Ellips AB är skolägare

9 gymnasieskolor

2709 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Ellips AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet