NTI Gymnasiet Kristianstad

Fristående ·

Västra Vallgatan 2, Kristianstad

NTI Gymnasiet Kristianstad är ett gymnasium i Kristianstad som har programmen Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Kristianstad var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

29 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 30 svar, 64 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,6

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

195 elever

Könsfördelning

14 % tjejer

86 % killar

Plats

NTI Gymnasiet Ellips AB är skolägare

9 gymnasieskolor

2709 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Ellips AB som är en fristående skolägare.