NTI Gymnasiet Luleå

Fristående ·

Trädgårdsgatan 22, Luleå

NTI Gymnasiet Luleå är ett gymnasium i Luleå som har programmen Natur, Estet, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Luleå var mellan 0 och 167,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 167,5 meritpoäng för Estet, inriktning estetik och media. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

120

Informations- och medieteknik

 

150

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

167.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 41 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

8,5

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

171 elever

Könsfördelning

20 % tjejer

80 % killar

Plats

NTI Gymnasiet Macro AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4117 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Macro AB som är en fristående skolägare.