NTI Gymnasiet Örebro

Fristående ·

Karlsgatan 30, Örebro

NTI Gymnasiet Örebro är ett gymnasium i Örebro som har programmen Teknik, El och energi samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Örebro var mellan 100 och 192,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 192,5 meritpoäng för Teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

192.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

120

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

100

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 49 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,6

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

167 elever

Könsfördelning

13 % tjejer

87 % killar

Plats

NTI Gymnasiet Ellips AB är skolägare

9 gymnasieskolor

2709 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Ellips AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet