NTI Gymnasiet Örebro

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

El- och energiprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
100137,5

Andra besökte även