NTI Gymnasiet Skövde

Fristående ·

John G. Grönvalls Plats 2, Skövde

NTI Gymnasiet Skövde är ett gymnasium i Skövde som har programmen Teknik, El och energi, International Baccalaureate samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Skövde var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

180

Informations- och medieteknik

 

180

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

97.5

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

120

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

110

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 48 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

8,3

Stöd

7,7

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

222 elever

Könsfördelning

23 % tjejer

77 % killar

Plats

NTI Gymnasiet Ellips AB är skolägare

9 gymnasieskolor

2709 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Ellips AB som är en fristående skolägare.