NTI Gymnasiet Uppsala

Fristående ·

Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2 hus 3, Uppsala

NTI Gymnasiet Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur, Samhälle, Estet, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Uppsala var mellan 130 och 212 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 212 meritpoäng för Teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

187

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation

 

130

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

212

Informations- och medieteknik

 

212

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

162

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

160

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 141 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,6

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

579 elever

Könsfördelning

16 % tjejer

84 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

54 %

Jobbar

14 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

43 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Fem år efter

Studerar

32 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Plats

NTI Gymnasiet Ellips AB är skolägare

9 gymnasieskolor

2709 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Ellips AB som är en fristående skolägare.