NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg

Fristående ·

Södergatan 10, Helsingborg

NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Natur och Teknik. Antagningspoängen 2023 för NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg var mellan 0 och 192,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 192,5 meritpoäng för Teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

192.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

32/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

65 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 27 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

4,4

Trygghet

6,9

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

4,5

Antal elever på skolan

83 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Plats

NTI Gymnasiet Macro AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4117 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Macro AB som är en fristående skolägare.