Nyköping Strand Utbildningscentrum

Fristående ·

Gästabudsvägen 6, Nyköping

Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett gymnasium i Nyköping som har programmen Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Nyköping Strand Utbildningscentrum var mellan 172,5 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för Hotell och turism. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

172.5

Kök och servering

 

172.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

197.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

70 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

43 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 97 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,3

Stöd

7

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

137 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Plats

Nyköping Strand Utbildningscentrum AB är skolägare

1 gymnasieskola

137 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Nyköping Strand Utbildningscentrum AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet