Nyköpings gymnasium

Kommunal ·

Svedelius väg 7, Nyköping

Nyköpings gymnasium är ett gymnasium i Nyköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion samt Flygteknik. Antagningspoängen 2023 för Nyköpings gymnasium var mellan 55 och 255 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 255 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

255

Naturvetenskap och samhälle

 

255

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

212.5

Medier, information och kommunikation

 

212.5

Samhällsvetenskap

 

212.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

205

Juridik

 

205

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

205

Informations- och medieteknik

 

205

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

222.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

135

Pedagogiskt och socialt arbete

 

135

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

190

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

145

Lastbil och mobila maskiner

 

145

Personbil

 

145

Transport

 

145

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

170

Måleri

 

170

Plåtslageri

 

170

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

187.5

Flygteknikutbildningen

Antagningsgräns

Flygplan

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

202.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

55

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

67.5

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

55

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

55

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 492 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,7

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

1721 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

39 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

34 %

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

44 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Nyköpings Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1721 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Nyköpings Kommun som är en kommunal skolägare.