Örnsköldsviks Gymnasium i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks Gymnasium i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks Gymnasium i Örnsköldsvik

1 / 3

Örnsköldsviks Gymnasium

Kommunal ·

Viktoriaesplanaden 31, Örnsköldsvik

Högskolestudier

Var eleverna på Örnsköldsviks Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Örnsköldsviks Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   21 %

  • Civilekonomprogrammet

   9 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   6 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   5 %

  • Förskollärarprogrammet

   5 %

  • Ämneslärarprogrammet

   4 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  142.5
  Naturvetenskap och samhälle 
  142.5
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  192.5
  Samhällsvetenskap 
  192.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  220
  Juridik 
  220
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  150
  Informations- och medieteknik 
  150
  Samhällsbyggande och miljö 
  150
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Bild och formgivning 
  227.5
  Dans 
  177.5
  Musik 
  152.5
  El och energi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Automation 
  190
  Elteknik 
  190
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Fritid och hälsa 
  132.5
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  132.5
  Fordon och transport
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  177.5
  Transport 
  192.5
  Bygg och anläggning
  InriktningAntagningspoäng
  Husbyggnad 
  165
  Måleri 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  117.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  87.5
  Restaurang och livsmedel
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela restaurang- och livsmedelsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Bageri och konditori 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  117.5
  Kök och servering 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  117.5
  VVS och fastighet
  InriktningAntagningspoäng
  VVS 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  187.5
  Industri
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  182.5
  Svetsteknik 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  182.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Bygg- och anläggningsprogrammet, hus 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  El- och energiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Försäljning och service 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  VVS- och fastighetsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Örnsköldsviks Gymnasium är ett gymnasium i Örnsköldsvik som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Örnsköldsviks Gymnasium var mellan 0 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för estet, inriktning bild och formgivning. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  78/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  89%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  90%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 454 svar, 79 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  6,8

  Elevnöjdhet

  7,1

  Antal elever på skolan

  1745 elever

  Könsfördelning

  49 % tjejer

  51 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  55 %

  Jobbar

  22 %

  Annat

  23 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  65 %

  Jobbar

  21 %

  Annat

  14 %

  Plats

  Skolägare

  Örnsköldsviks kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Örnsköldsviks Gymnasium drivs av Örnsköldsviks kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.