Orust Gymnasieskola

Kommunal ·

Skolvägen 1, Henån

Orust Gymnasieskola är ett gymnasium i Henån som har programmet Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Orust Gymnasieskola var mellan 0 och 10 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 10 meritpoäng för Introduktion, inriktning individuellt alternativ. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

10

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 2 svar, 40 % svarsfrekvens

Studiero

-

Trygghet

-

Stöd

-

Elevnöjdhet

-

Antal elever på skolan

17 elever

Plats

Orust Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

17 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Orust Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet