Pauliskolan

Kommunal ·

Föreningsgatan 41, Malmö

Pauliskolan är ett gymnasium i Malmö som har programmen Natur, Samhälle, Teknik, El och energi samt Barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Pauliskolan var mellan 0 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

215

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

212.5

Beteendevetenskap, Bernadottegymnasiet

 

167.5

Samhällsvetenskap

 

0

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

0

Informations- och medieteknik

 

0

Samhällsbyggande och miljö

 

0

Teknikvetenskap

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

0

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

0

Pedagogiskt och socialt arbete

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

62 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 302 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

5,6

Trygghet

7,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

1122 elever

Könsfördelning

43 % tjejer

57 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

70 %

Jobbar

12 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Tre år efter

Studerar

63 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

48 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Malmö Kommun är skolägare

10 gymnasieskolor

6326 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Malmö Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet