Per Brahegymnasiet

Kommunal ·

Residensgatan 7, Jönköping

Per Brahegymnasiet är ett gymnasium i Jönköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, International Baccalaureate och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Per Brahegymnasiet var mellan 0 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

220

Naturvetenskap och samhälle

 

220

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

152.5

Medier, information och kommunikation

 

152.5

Samhällsvetenskap

 

152.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

157.5

Juridik

 

157.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

477.5

Dans

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

440

Estetik och media

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

470

Musik

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

360

Teater

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

499.5

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

120

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 331 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

1443 elever

Könsfördelning

71 % tjejer

29 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

54 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

59 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

55 %

Jobbar

35 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Jönköpings Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

5292 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Jönköpings Kommun som är en kommunal skolägare.