Polhemsgymnasiet

Kommunal ·

Diagonalen 4, Göteborg

Polhemsgymnasiet är ett gymnasium i Göteborg, Norra Älvstranden som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Polhemsgymnasiet var mellan 222,5 och 260,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

252.5

Naturvetenskap och samhälle

 

252.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

240.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

260.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

222.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 339 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,2

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

1151 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

50 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Tre år efter

Studerar

77 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

71 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

2 %

Plats

Göteborgs Kommun är skolägare

13 gymnasieskolor

10507 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Göteborgs Kommun som är en kommunal skolägare.