Polhemskolan

Kommunal ·

Trollebergsvägen 41, Lund

Polhemskolan är ett gymnasium i Lund som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik och Hantverk. Antagningspoängen 2023 för Polhemskolan var mellan 195 och 282,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 282,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

270

Matematik, Matematikprogrammet i matematik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

195

Särskild variant, fysik, Fysik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

SV

PROV

270

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

255

Samhällsvetenskap

 

255

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

282.5

Juridik

 

282.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

252.5

Informations- och medieteknik

 

252.5

Samhällsbyggande och miljö

 

252.5

Teknikvetenskap

 

252.5

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

250

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 766 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

2618 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

68 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

58 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Lunds Kommun är skolägare

5 gymnasieskolor

6996 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Lunds Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet