Praktiska Gymnasiet Jönköping

Fristående ·

Ekhagsringen 17, Jönköping

Praktiska Gymnasiet Jönköping är ett gymnasium i Jönköping som har programmen Naturbruk, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Restaurang och livsmedel samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Praktiska Gymnasiet Jönköping var mellan 0 och 167,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 167,5 meritpoäng för Bygg och anläggning, inriktning husbyggnad. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Hästhållning

 

150

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

92.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

92.5

Karosseri och lackering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

135

Lastbil och mobila maskiner

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

122.5

Personbil

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

127.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

162.5

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

167.5

Måleri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

140

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

122.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

65

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

30

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

60

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

22.5

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

75

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

72.5

Naturbruksprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

50

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

60

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

20

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

50 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 26 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,4

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

164 elever

Könsfördelning

23 % tjejer

77 % killar

Plats

Praktiska Sverige AB är skolägare

31 gymnasieskolor

7061 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Praktiska Sverige AB som är en fristående skolägare.