ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg

Fristående ·

Södra Storgatan 3-5, Helsingborg

ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg var mellan 297,5 och 302,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 302,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

302.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

297.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

300

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

88/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B (18,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 146 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

9,2

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

665 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Tre år efter

Studerar

85 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Fem år efter

Studerar

70 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

3 %

Plats

ProCivitas Privata Gymnasium AB är skolägare

7 gymnasieskolor

3236 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av ProCivitas Privata Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet