ProCivitas Privata Gymnasium Malmö

Fristående ·

Södra Neptunigatan 8, Malmö

ProCivitas Privata Gymnasium Malmö är ett gymnasium i Malmö som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för ProCivitas Privata Gymnasium Malmö var mellan 275 och 317,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 317,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

317.5

Naturvetenskap och samhälle

 

317.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

275

Samhällsvetenskap

 

282.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

302.5

Juridik

 

315

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B (18,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

98 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 220 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,7

Trygghet

8,4

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

726 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

77 %

Jobbar

8 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Tre år efter

Studerar

78 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Fem år efter

Studerar

68 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

ProCivitas Privata Gymnasium AB är skolägare

7 gymnasieskolor

3236 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av ProCivitas Privata Gymnasium AB som är en fristående skolägare.