ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala

Fristående ·

Lägerhyddsvägen 2, Uppsala

ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala var mellan 212 och 247 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

212

Naturvetenskap och samhälle

 

212

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

230

Samhällsvetenskap

 

230

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

247

Juridik

 

247

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

51/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 71 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,5

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

272 elever

Könsfördelning

53 % tjejer

47 % killar

Plats

ProCivitas Privata Gymnasium AB är skolägare

7 gymnasieskolor

3236 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av ProCivitas Privata Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet