ProCivitas Privata Gymnasium Växjö

Fristående ·

Vallgatan 12 D, Växjö

ProCivitas Privata Gymnasium Växjö är ett gymnasium i Växjö som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för ProCivitas Privata Gymnasium Växjö var mellan 215 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

275

Naturvetenskap och samhälle

 

275

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

215

Samhällsvetenskap

 

215

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

230

Juridik

 

230

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 102 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

7,6

Trygghet

9,1

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

8,5

Antal elever på skolan

450 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

35 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

56 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

57 %

Jobbar

38 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Plats

ProCivitas Privata Gymnasium AB är skolägare

7 gymnasieskolor

3236 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av ProCivitas Privata Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet