Proffsgymnasiet

Fristående ·

Berglundavägen 3B, Örebro

Proffsgymnasiet är ett gymnasium i Örebro som har programmen Fordon och transport, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Proffsgymnasiet var mellan 10 och 100 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 100 meritpoäng för Introduktion inriktning industritekniska programmet, svetsteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

85

Lastbil och mobila maskiner

 

85

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Svetsteknik

 

97.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

72.5

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

10

Industritekniska programmet, svetsteknik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

SVE

PROV

IMV

100

Industritekniska programmet, svetsteknik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

SVE

PROV

IMY

42.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

35 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 22 svar, 49 % svarsfrekvens

Studiero

5,2

Trygghet

7,6

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

128 elever

Könsfördelning

11 % tjejer

89 % killar

Plats

Proffsgymnasiet Örebro AB är skolägare

1 gymnasieskola

128 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Proffsgymnasiet Örebro AB som är en fristående skolägare.