Räddningsgymnasiet Sandö

Kommunal ·

Sandövägen 3, Sandöverken

Räddningsgymnasiet Sandö är ett gymnasium i Sandöverken som har programmet Natur. Antagningspoängen 2023 för Räddningsgymnasiet Sandö var 175 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 175 meritpoäng för Natur inriktning allmän, räddningsgymnasiet sandö. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän, Räddningsgymnasiet sandö

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

175

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

51/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

49 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 17 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,8

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

71 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Plats

Kramfors Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

614 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kramfors Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet