Realgymnasiet Linköping

Fristående ·

Alkagatan 4, Linköping

Realgymnasiet Linköping är ett gymnasium i Linköping som har programmen Teknik, El och energi, Naturbruk, Hotell och turism samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Realgymnasiet Linköping var mellan 0 och 147,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 147,5 meritpoäng för Teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

147.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

112.5

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

115

Djurvård, profil arbete med hund

 

97.5

Hästhållning, Häst

 

132.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

137.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturbruksprogrammet, djurvård, Profil sällskapsdjur och djursjukvård

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

RIKS

IMV

0

Naturbruksprogrammet, hästhållning, Häst

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturbruksprogrammet, profil hund, Hund

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 69 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,4

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

217 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Plats

Lärande i Sverige AB är skolägare

22 gymnasieskolor

3871 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Lärande i Sverige AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet