Realgymnasiet Luleå

Fristående ·

Stationsgatan 7, Luleå

Realgymnasiet Luleå är ett gymnasium i Luleå som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Realgymnasiet Luleå var mellan 0 och 162,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 162,5 meritpoäng för Introduktion, inriktning naturbruksprogrammet. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

92.5

Djurvård, Hund

 

147.5

Hästhållning

 

100

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

162.5

Naturbruksprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

65 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Antal elever på skolan

43 elever

Könsfördelning

95 % tjejer

5 % killar

Plats

Lärande i Sverige AB är skolägare

22 gymnasieskolor

3871 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Lärande i Sverige AB som är en fristående skolägare.