Realgymnasiet Norrköping

Fristående ·

Kungsgatan 53, Norrköping

Realgymnasiet Norrköping är ett gymnasium i Norrköping som har programmen Teknik, El och energi samt Naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Realgymnasiet Norrköping var mellan 135 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för Teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

197.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

167.5

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

142.5

Hästhållning

 

135

Naturturism

 

147.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 105 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,1

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

309 elever

Könsfördelning

27 % tjejer

73 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

38 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

37 %

Tre år efter

Studerar

39 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Fem år efter

Studerar

34 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Plats

Lärande i Sverige AB är skolägare

22 gymnasieskolor

3871 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Lärande i Sverige AB som är en fristående skolägare.