Realgymnasiet Nyköping

Fristående ·

Västra Trädgårdsgatan 39, Nyköping

Realgymnasiet Nyköping är ett gymnasium i Nyköping som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Realgymnasiet Nyköping var mellan 0 och 210 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 210 meritpoäng för Naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård, djurvård

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

190

Djurvård, profil arbete med hund

 

200

Hästhållning

 

210

Naturturism

 

187.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

56/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

14 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 30 svar, 97 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

77 elever

Könsfördelning

87 % tjejer

13 % killar

Plats

Lärande i Sverige AB är skolägare

22 gymnasieskolor

3871 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Lärande i Sverige AB som är en fristående skolägare.