RGRH Stockholm

Kommunal ·

RgRh, Polhemsgatan 35, ingång B1, Stockholm

RGRH Stockholm är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Samhälle och Estet. Antagningspoängen 2023 för RGRH Stockholm var mellan 167,5 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för Estet inriktning estetik och media, antagning görs av spsm/nämnden för rh-anpassad utbildning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, Antagning görs av spsm/nämnden för rh-anpassad utbildning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

167.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media, Antagning görs av spsm/nämnden för rh-anpassad utbildning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

217.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

66 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

8,6

Trygghet

9,1

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

32 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet