Rinmangymnasiet

Kommunal ·

Gredbyvägen 1B, Eskilstuna

Rinmangymnasiet är ett gymnasium i Eskilstuna som har programmen Natur, Restaurang och livsmedel, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Rinmangymnasiet var mellan 0 och 165 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 165 meritpoäng för Introduktion inriktning vård och omsorg, vård och omsorg. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

157.5

Naturvetenskap och samhälle

 

157.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

92.5

Bageri och konditori

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

147.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

102.5

Svetsteknik

 

102.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Industritekniska programmet, Industriteknik

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

32.5

Industritekniska programmet, Industritekniska

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

65

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Restaurang och livsmedel

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

87.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Restaurang och livsmedel

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

125

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

55

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

40

Vård och omsorg, Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

165

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 264 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,8

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

1099 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

63 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Tre år efter

Studerar

57 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Eskilstuna Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

3418 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Eskilstuna Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet