Rönnowska skolan

Kommunal ·

Bredgatan 22, Helsingborg

Rönnowska skolan är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen El och energi, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet samt Hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Rönnowska skolan var mellan 0 och 152,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 152,5 meritpoäng för El och energi, inriktning automation. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

152.5

Elteknik

 

152.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

0

Lastbil och mobila maskiner

 

0

Personbil

 

0

Transport

 

0

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Florist

 

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

Mark och anläggning

 

0

Måleri

 

0

Plåtslageri

 

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

0

Kök och servering

 

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Fastighet

 

0

VVS

 

0

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 178 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,1

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

851 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

13 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

43 %

Tre år efter

Studerar

9 %

Jobbar

68 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Fem år efter

Studerar

12 %

Jobbar

67 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Plats

Helsingborgs Kommun är skolägare

7 gymnasieskolor

3399 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Helsingborgs Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet